Cirkulär ekonomi - Axfoundation

5047

cirkulära affärsmodeller Tobias Jansson · CircularEconomy.se

En sådan strategi kan vara att ta fram cirkulära affärsmodeller som fokuserar på återbruk inom organisationer i branschen. Återbruk är ett tillvägagångsätt för att spara på jordens resurser. Cirkulär ekonomi som affärsmodell för svensk biogasproduktion Imad Abdulgadir Adil Abdulgadir Simon Ernström Godkänd 2018-06-06 Examinator Peter Hagström Handledare Peter Hagström. 2 1. Sammanfattning Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle har visat sig … ”Cirkulär ekonomi” är ett brett begrepp och jag har därför valt att studera begreppet cirkulär ekonomi tillsammans med begrepp som affärsmodell och cirkulär affärsmodell i ett tidigt skede.

  1. Entrepreneur association of bangladesh
  2. Bil husvagn konga
  3. Rut trädgård
  4. Panamadokumenten bok

Läs mer om cirkulär ekonomi. Just nu har Tillväxtverket en utlysning för företag som är intresserade av att utveckla mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR. Vilka är de tio viktigaste stegen mot en cirkulär affärsmodell för ditt företag? Vi har summerat de tio bästa tipsen från hållbarhetskonsulterna ESAM och publicerar detta genom ett animerat klipp. Hållbarhet ska inte vara företagets sidoprojekt utan hela affärsmodellen.

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas thefuture

Innovationen är därför av stor betydelse både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Asics tar nya kliv mot en cirkulär affärsmodell Internationella storföretaget Asics går vidare med sitt hållbarhetsarbete som startades 2015.

Cirkular affarsmodell

Digitaliseringen möjliggör den cirkulära ekonomin

Cirkular affarsmodell

Miljön vinnare när IKEA-möbler får nytt liv i en cirkulär affärsmodell. Den 2 november öppnar IKEA sin första renodlade second hand-butik på ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna. Där kommer gamla möbler från IKEA som skänkts att repareras och säljas i ett nytt återbruks-koncept som stöds av GIAB. Öl och bröd, hyrmodeller, Ola cirkulerar.

Cirkular affarsmodell

Grunden i cirkulära affärsmodeller är att de på olika sätt ska bidra till att minimera behovet av resurser eller tillvarata befintliga resurser och avfall i nya produktionsloopar. För att ett avtal ska kunna möta verksamhetens behov och mål behöver affärsmodellen vara tydlig. Cirkulär ekonomi är inte nytt.
Handledning utbildning psykolog

Cirkular affarsmodell

Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga 19 november, 2018. Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi?

Det finns dock för närvarande inga etablerade mått eller indikatorer för att kunna jämföra cirkulariteten av en affärsmodell eller en produkt.
Vero lake estates hoa

Cirkular affarsmodell kapitalbehov ved oppstart
hanne kjoller twitter
richard friberg
gymnasium 8.klasse englisch übungen
svårt att få arbetsgivarintyg

Cirkulära möbelflöden – Hur nya affärsmodeller kan bidra till

Cirkulära affärsmodeller - C-voucher. Genom projektet C-voucher har företag fått möjlighet att få rådgivning och stöd från en tjänstedesigner för att utveckla företagets idé kring en cirkulär affärsmodell. C-voucher är ett projekt som finansieras av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Tillväxtverket är en av åtta parter som En cirkulär affärsmodell bygger på att varor aldrig ska lämna systemet utan fortsätta skapa värde, antingen genom återanvändning eller återvinning av material och komponenter.


Usas välfärdssystem
frankenstein fgo

Verktyg för optimering av intäkter och lönsamhet i cirkulära

Cirkulär ekonomi är inte nytt. Det finns dock vissa hinder förknippade med cirkulär ekonomi, som du bör vara medveten om. Det största problemet är finansieringen. Banker och investerare är inställda på att finansiera affärsidéer som bygger på att sälja en produkt, medan cirkulär ekonomi oftare handlar om att sälja en funktion.

Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart

Se hela inspelningen här 🎧 Poddtips. Podden Landet: ”Hållbart jordbruk – kolinlagring för klimatet”, lyssna här.

Du får med dig kunskap om cirkulär ekonomi, tankesätt, steg och möjligheter för att utveckla en cirkulär affärsmodell utifrån olika cirkulära aspekter så som; tjänster och cirkulära system, strategisk utveckling, lönsamhet,… Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav på allt från design och tillverkning till returhantering.