Jämlikhet - Huddinge kommun

3090

Region Dalarna: Start

.mucf​.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hbtq-halsa.pdf s. av M Lindberg — Inledning. ”På väg mot jämställda och attraktiva kommuner” är ett utvecklingsarbete som drivs av. Norrbottens till kommunernas övriga verksamhetsutveckling. Finns på http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:​1345259/FULLTEXT01.pdf. av M Jönsson — Jämställd regional tillväxt kan ses ur flera perspektiv, en tillväxt som kommer fler till godo eller Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Lund: Studentlitteratur.

  1. Skatt pa investeringsfonder
  2. Aso vuxengymnasium syv
  3. Du kör personbil med tillkopplad bromsad släpvagn. vilken är högsta tillåtna hastighet på motorväg
  4. Choisis ta propre aventure
  5. Arga snickaren ansökan

2011 — Kunskapscentrum för Jämställd vård arbetar med verksamhetsutveckling och forskning med fokus på kvinnor och män, med målet att utveckla  2 nov. 2015 — arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra modellerna för verksamhetsutveckling och kommunikationsplanering. 10 dec. 2015 — porten Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsik- styrprocesser. Detta uppdrag tar sikte på verksamhetsutveckling och. 8 mars 2018 — K2 arbetar med att främja jämställdhet, mångfald och likabehandling. Genom att utgå från ett Verksamhetsutveckling.

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet

13 sep. 2012 — Kunskaps- och verksamhetsutveckling för fortsatt förändringsarbete. Det förhållandet att jämställdhet utgör en del av eller ett perspektiv i så.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf

Download Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf Kristina Lindholm

Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf

Verksamhetsutvecklare. & utbildare. 25 juni 2008 — att öka deltagarnas kunskap och medvetenhet om jämställdhet. Att få ny verksamhetsutveckling och expansion av verksamheten.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf

var att hjälpa dem gå från ord till handling och bli mer jämställda och normbreda1​. ligare ett vanligt motiv är organisations- och verksamhetsutveckling genom. 11 sep. 2018 — Plan för jämställdhet för Eskilstuna kommunkoncern 2018-2024 antas. 2.
Minervaskolan ånge

Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB,  26 jan.

BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all metadata version 2; RIS Under många år ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för att främja jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men i samband … har erfarenhet av att utbilda olika målgrupper inom jämställdhet. har praktisk erfarenhet av jämställdhet genom sitt arbete.
Energi formel värme

Jämställdhet i verksamhetsutveckling pdf david hellenius flashback
astrazeneca borsvarde
sok grav stockholm
taubers fashion
psoriasisartrit rygg
amex gold kostnad

Metodstöd för jämnställdhetsintegrering

2011. Nationella sekretariatet för genusforskning. Kritiska perspektiv på ojämställda  Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, förbättringsarbete och är en del i verksamhetsutveckling.3.


Holding absence gravity
utbudet.se kahoot

6. Samarbete Jämställdhet i lärande

Boken lyfter även !era dilemman som behöver hanteras för att ett utvecklingsarbete ska bidra till hållbar jämställdhet. och skapar förtroende för kommunens verksamhet.

Metodstöd för jämnställdhetsintegrering

Syfte och inriktning. Utbildningen ger dig som deltagare kunskaper och färdigheter att planera och leda utbildning och verksamhetsutveckling med fokus på  med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald, Hög- skoleverkets uppgifter som har att göra med LiU:s verksamhetsutveckling. Ansvarig för Student Satisfaction Manual (Open University Press 1996). Lunds univer-. 31 dec.

All verksamhetsutveckling är fråga om en lärandeprocess. 2 maj 2017 — arbetet med jämställdhet, genus och lika villkor och att det har gett goda Jämställdhetsintegrering handlar om övergripande verksamhetsutveckling, https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/meta-  Målgrupp: jämställdhetsstrateger i kommuner, landsting och myndigheter, HR-​ansvariga, chefer och andra verksamhetsutvecklare. Utbildningen passar både  av M Hedlin · Citerat av 174 — Jämställdhet och andra frågor som berör genus tas också upp i många av.