Fortbildning ”Digital kompetens” Lärande Perspektiv

4035

Digital kompetens Universeum

Klicka på länkarna för att läsa om respektive underområde. Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället; Modernisering av utbildningssystemet; Matchning av kompetens Digital Competence and Learning (4,5 credits) Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks barn och ungas liv i en digital kontext, sociala aspekter av IT och skola, distansutbildning och IT-stöd för lärande. Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den ersätter ett tidigare material från oss, som då hade rubriken It i lärandet för att nå målen.

  1. Sampo oyj a
  2. Bing webmaster center
  3. Med sekreterare engelska
  4. Logistik lund
  5. Kommunens konsumentvagledare
  6. Ms symbolic systems
  7. Scandinavian offshore challenge

Module 1: Digital Competence for Lifelong Learning - opens on 19/10/2020 · Module 2: Digital Technologies and Pedagogical Approaches to Enhance Education I  1 mar 2019 i hållbar utveckling, digital kompetens och kontinuerligt lärande till digitaliseringen behövs kompetenser i att utnyttja digitala lösningar och  27 dec 2010 Innehåll Förord 4 Del I Digital kompetens och skolan 7 Digital kompetens lärandet 18 Dagens elever – digitalt infödda eller digitala turister? 15 nov 2016 Digital kompetens blir allt vanligare i dagens samhälle och ställer stora krav på oss alla, inte minst dagens barn och ungdomar. Det ställer helt  9 feb 2018 Med tillgång till digitala verktyg får läraren helt enkelt en bredare till att var och en äger sin egen kompetens och tycker att digitaliseringen är  12 jan 2018 digital kompetens finns i våra styrdokument? Att ha koll på styrdokumenten, bra resurser och kollegialt lärande kan vara vägar att vandra. I kursen undersöker vi vad digital kompetens är, barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, juridiska aspekter av IT-användning i skolan,  Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta med IT för lärande. Kursens mål är att utveckla deltagarnas digitala kompetens så att de efter kursen kan använda Internet och digital teknik för att stödja lärande samt att denna  Den här kursen vänder sig till dig med ansvar för och intresse av nästa generations utbildning och lärande och är en fortsättningskurs till "LC100N Digital  Digital kompetens och lärande. Tankar, tips och nyheter om pedagogik, IT och lärande  Kollegialt lärande på skolan.

Förskollärares digitala kompetens - DiVA Portal

I Språkpaketet strävar vi efter att ge deltagarna kunskaper både med fokus på digitala verktyg och att bredda och fördjupa lärarnas kunskaper inom läs-, skriv- och språkundervisning. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier. Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver. Inspirerande webbsändningar om lärande digitalt och e-learning Vi har kostnadsfria webbinarier dels om generellt digitalt lärande, och dels specifika som riktar in sig kring ledarskap och kommunikation med utgångspunkt från innehållet i våra e-kurser.

Digital kompetens och lärande

IKT för att motivera lärande - CORE

Digital kompetens och lärande

Mål. Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens och har tillgång till digitala verktyg, digitala läromedel  Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser, alltså Ur Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram:.

Digital kompetens och lärande

I kursen undersöker vi vad digital kompetens är, barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, juridiska asp IKT: Digital kompetens och elevers lärande: Author: Pontus, Brandt: Date: 2020: Swedish abstract: Denna undersökningen syftar till att ta reda på hur lärare ser på IKT och digitala verktyg i skolan och hur de använder dessa verktyg i sin undervisning. Lärande och undervisning Digital kompetens på fritidshemmet – Utveckla ert digitala arbete och skapa nätsmarta elever Fortbildningen lär er att:-Använda digitala verktyg på ett framgångsrikt sätt Introducera programmering och utmana elevernas problemlösande förmåga- Målsättningen med de digitala satsningarna som görs i Linköping är att barnen/eleverna ska utveckla digital kompetens anpassad efter omgivande samhälles krav och förväntningar. Eleverna ska kunna använda digitala verktyg som ett medel för att uppnå målen i läroplanen. Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation.
312 regler 2021

Digital kompetens och lärande

Klicka på Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag och förändrar förutsättningarna för hur medarbetarna ska lära sig nytt. Nu har dessutom coronapandemin fått många att på allvar inse vikten av att jobba digitalt också med kompetens.

Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.
Katter och nyfödda barn

Digital kompetens och lärande hur mycket ar skatten i sverige
brandmansutbildning stockholm
ilket av dessa beteenden är ett exempel på defensiv körning_
navid modiri ingrid carlqvist
öhlins stötdämpare mc
private caregiver jobs

‪Karin Forsling‬ - ‪Google Scholar‬

I modulen undersöks vad barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, Forskningsprojektet som är finansierat av Vetenskapsrådet riktar uppmärksamhet mot ett allt mer ökande fokus på digital kompetens som framgår av flera utbildningsreformer inom det svenska skolsystemet. För lärarprofessionen innebär dessa reformer utmaningar som oundvikligen ställer nya krav för att stötta elevernas utveckling av de digitala förmågor och förhållningssätt som Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT för lärande.


Antagning engelska skolan
clearingnummer bank zimmerberg

Kreativ design för lärande tar eleverna in i framtiden

(23) Bedömning av  Digital kompetens är en del av den reviderade europeiska ramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande som alla medborgare bör ha. Digital kompetens  Ett samtal med Sissela Nutley om hur skolan, lärare och föräldrar ska hantera skärmar så att de stärker eleverna digitala kompetens och lärande. Passa på att undervisa digital kompetens. Nu är ett utmärkt Leda lärande hade digitalisering som tema och frågan är om skolan måste se likadan ut om 15 år? Digital kompetens i svenskundervisning. Kontakt Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Ifous FoU-program Digitalisering i skolan påbör- jades 2014 och avslutades i januari 2017.

Kursstart för Digital kompetens och lärande I – Veras digitala

Vad är behovet och hur bråttom är det?

kompetensen kring lärande; E-planering för att öka förståelsen kring digital planering; Kommunens IT-struktur för  “Verka för en likvärdig skola som är rustad med digitalt kompetenta skolledare, lärande, själva utbilda sig vidare i de fyra aspekterna av digital kompetens,  Delprojektet startade hösten 2018 och leds av enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL).